Subject 01 Communicable?

maadadan waxay ka mid tahay maadooyinka aad qadan doonto semesterkan waxaadna halkan hoose ka heli kartaa dhamaan videos chapterada ay ka kooban tahay maadada iyo sidoo kale slides cashro kale dheeri ah

Subject 02 Epidemiology?

maadadan waa madada labaad ee aad qadan doonto semester two public health Epidemiology is the “study of distribution and determinants of health-related states among specified populations and the application of that study to the control of health problems.” — A Dictionary of Epidemiology These materials provide an overview of epidemiology investigations, methods, and data collection.

Subject 03 Computer Application?

madadaan waa madadii 3aad oo aad ku baraneyso computer application madadan waxay cover geryn doonta dhamaan waxyabaha aasasiga ah ee ku sabsan computer ka

Subject 04 English Grammer

Subject 05 Islamic Study

Subject 06 H.Reporductive

Subject 07 Nutration

Subject 04 M.Biology