0(0)

Public Administration sem 01

Description

Semesrirkan Waxaad ku qaadan doonta maadoyinka hoos kaaga muuqdo

1 General Math

2 English

3 Accounting 01

4 Introduction To Management

5 Principle Of Economic

6 Introduction To sociology

 

 

Topics for this course

42 Lessons

General Math

CHAPTER 100:00:00
CHAPTER 200:00:00
CHAPTER 300:00:00
CHAPTER 400:00:00
CHAPTER 500:00:00
CHAPTER 600:00:00
All chapters slides

Ecconomic

introduction To management

Islamic Study

English

introduction To Socialogy

Placeholder
Free