0(0)

Business Administration sem 01

Description

welcome To semester One

Semesterkaan waxaad ku qaadan doonta maadoyinka hoos kaaga muuqda

1: Ecconomic

2: General Math

3:Accounting 01

4:Introduction To Managaement

5:English

6:Islamic Study

Topics for this course

34 Lessons

Ecconomic

CHAPTER 200:00:00
CHAPTER 300:00:00
CHAPTER 400:00:00
CHAPTER 500:00:00
Economic Slides

Genaral Math

Accounting 01

Introduction to Management

Islamic Study

English

$230 $220